Menu
Contact Customer Service
กิจกรรม
27.11.2557

โครงการ "เทรดได้บุญ" กับ หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์
fiogf49gjkf0d

Apple Wealth  มีแนวคิดในการพัฒนาและส่งเสริมนักลงทุนไปพร้อมๆกับส่งเสริมและพัฒนาสังคมรอบๆตัว ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา, การช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ช่วยเหลือสัตว์ และการทำนุบำรุงศาสนา เป็นต้น 

Apple Wealth ต้องการเชิญชวนนักลงทุนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาสังคมร่วมกัน โดยโครงการเทรดได้บุญจะเป็นสื่อกลางในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและส่งต่อบุญ

‘ ทุกๆการเทรดของท่าน จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น ’